Giáo trình nền móng

Nguồn : www.chothietbi.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT

157 - 159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Điện thoại: 08 3536 8888 | Fax: 08 3536 8866                    
Giấy ĐKKD số: 4103011129 tại TP HCM           giao trinh nen mong, bộ môn cơ đất nền móng, sinh viên xây dựng

Chương 1. MÓNG NÔNG TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN
1.1. Khái niệm chung  7
1.2.Vật liệu làm móng  7
1.3.Cấu tạo móng nông  8
1.4.Tính toán thiết kế móng nông  10
1.5.Thi công móng nông  25
Câu hỏi ôn tập 51
Bài tập 52
Nhiệm vụ bài tập lớn 54
Chương 2. MÓNG CỌC
2.1. Khái niệm chung về móng cọc 56
2.2. Các loại cọc dùng trong móng cọc 57
2.3. Cấu tạo bệ cọc 66
2.4.Các thiết bịt hi công móng cọc 67
2.5.Thi công móng cọc 77
2.6.Xác định sức chịu tải của cọc, chọn búa đóng cọc 86
Câu hỏi ôn tập 99
Nhiệm vụ bài tập lớn 100
Chương 3. MÓNG SÂU
3.1.Móng giếng chìm  101
3.2.Móng cọc ống 108
3.3.Móng cọc nhồi 117
Câu hỏi ôn tập 118
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
4.1.Khái niệm chung  119
4.2.Nén chặt bằng phương pháp cơ học 119
4.3.Nén trước bằng cố kết - thoát nước 127
4.4.Phương pháp phản áp  129
4.5.Các phương pháp cải tạo đất  131
Câu hỏi ôn tập 134
DOWNLOAD:
Giáo trình 1: http://www.mediafire.com/download/a4y5kzz9xevc0pb/nen_mong.rar
Giáo trình 2: http://www.mediafire.com/?4t6wbo2euvd2e5f

Share:

0 nhận xét