Thư viện Đồ Án Xây Dựng

ĐỒ ÁN CÁC MÔN HỌC
Hướng dẫn BTCT 1: http://www.mediafire.com/?x9g59arud21rr72
Bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?3d93sic9199sox3
Bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?5ujbg3mq3p3pyy9
Bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?jrcxd3r59bh0s9u
Bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?yli5ei1w79t1ep0
Bê tông cốt thép 1-pdf:http://www.mediafire.com/?ip8klx1e2jbd64d
Bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?awgi4k4jijht6p2
Kết cấu thép 2: http://www.mediafire.com/?dgd171pprzbvdx8
Kết cấu thép nhà CN: http://www.mediafire.com/?3tc78jdeyy6b11f
Móng cọc nhồi: http://www.mediafire.com/?kjocto6k9bcqfg4
Tổ chức thi công 1: http://www.mediafire.com/?e3lcvbhuhoo7hbh
Tổ chức thi công 2: http://www.mediafire.com/?lfbwb4b4dxbppdn
Tổ chức thi công 2: http://www.mediafire.com/?pwrtr8y2rz8jxbi
Kỹ thuật thi công: http://www.mediafire.com/?bp1j0dz1rzdyaol
Kỹ thuật thi công: http://www.mediafire.com/?ulhk4wf1tiu9cvh
Nền móng: http://www.mediafire.com/?jwfqhe13yy9y83r
Nền móng: http://www.mediafire.com/?v34qcy99tecoa9b
Nền móng: http://www.mediafire.com/?6vx0vam9mj5um4t
Mẫu địa chất làm đồ án: http://www.mediafire.com/?jkaaxsgtxf9gicx
Tổ chức thi công mặt đường (full): http://www.mediafire.com/?2hx401iv4l3xk5p
Tài liệu của Nguyễn Thạc Vũ:http://www.mediafire.com/thacvu#vb72794avqh4f

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?32401dhbuwwluel
Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?pn0h0y8xaklir1n
Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?0plpbbcvj5tc8zy
Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?vfch5mut0h3k7v3
Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?d7fm9ew37cd72jw
Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?l6wxgpd4zdac1pp
Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?a4wl60gwowywb52
Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?zz8xxc6x367b9pb
Đồ án tốt nghiệp phần khung: http://www.mediafire.com/?32j19x22xdeilu7
Thuyết minh kết cấu+thi công: http://www.mediafire.com/?akes31jv8ewou7c
Thuyết minh kết cấu+thi công: http://www.mediafire.com/?s9a2e4colp8hgw6
Chung cư - Sunrise: http://www.mediafire.com/?p0vq6f23swmu3mi

CÁC BẢN VẼ THAM KHẢO
Cấu kiện PANEL DUL: http://www.mediafire.com/?5hqgs4zi3kj42pu
Khung nhà 19 tầng: http://www.mediafire.com/?w6wqrk0vm8dpws2
Nhà kết cấu thép cao tầng: http://www.mediafire.com/?w3gq34hzbcme5zx
Nhà cầu trục thép 2 NHIP-2xL=30-B=10: http://www.mediafire.com/?nx1dpdnxuvdo04m
Chi tiết nối thép cải tạo nhà: http://www.mediafire.com/?hg4b3kd3lhs7ja4

TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI
BS Standard: http://www.mediafire.com/?tt8udz2vn78er#myfiles
Eurocode: http://www.mediafire.com/?4bdslelccg4lbvt
Eurocode (8 parts): http://www.mediafire.com/?kqdmn4h5kyy
http://www.mediafire.com/?jt0j2zk2yyy
http://www.mediafire.com/?hul5zzyijoj
http://www.mediafire.com/?yjnd0mmewjr
http://www.mediafire.com/?o32qodtdihc
http://www.mediafire.com/?1yn4yjj4n4t
http://www.mediafire.com/?d20jgv3luyl
http://www.mediafire.com/?t2g2uxiem21

CÁC BẢNG TÍNH EXCEL
Bảng tính EXCEL 1: http://www.mediafire.com/?eaycxg9z6beg7hb
Bảng tính EXCEL 2:http://www.mediafire.com/?mj7aoiubxtvjcbm
Tính chống xoắn cho dầm: http://www.mediafire.com/?j26a1xy6lfu4x1q
Địa kỹ thuật: http://www.mediafire.com/?cxwv7kiusolyxp7
pile for bcc: http://www.mediafire.com/?b7v7tqwio9sl9cp
pole for bcc: http://www.mediafire.com/?t2bsnapz3kx0lhw
Tính trụ điện DUL: http://www.mediafire.com/?s2s2a6lp28dpiz0
Tính gió-động đất: http://www.mediafire.com/?c8lb4i27k43dw5k
Tính toán cống hộp: http://www.mediafire.com/?z4swdtegudbie0w
Tra thep hinh Ver1.1: http://www.mediafire.com/?0jttnx5ttd5kyn7
THUOC LO BAN-EXCEL+ACAD: http://www.mediafire.com/?b3s9gl9qzqy1m78

MẪU NHÀ DÂN DỤNG
Nhà phố: http://www.mediafire.com/?4gzlsm081aob6zq
Karaoke-NHA PHO 5mx16.3: http://www.mediafire.com/?5fscv25fdri7c6r
Nhà phố: http://www.mediafire.com/?dz2lkgsqvfse3d1
Nhà biệt thự: http://www.mediafire.com/?bb54s204zkftm88
BIET THU 14x18-T-2L-MN: http://www.mediafire.com/?1wa65jjo44nxfs9
BIET THU 16.4mx11.5m: http://www.mediafire.com/?heabv4p52259b4d
Nhà phố: http://www.mediafire.com/?b12kby66bj7rbr9
Nhà phố: http://www.mediafire.com/?hsgm2tg42p5qrzv
Nhà phố: http://www.mediafire.com/?r87md67tmpzbr65
Nhà phố: http://www.mediafire.com/?81b9qqcb7ktr5l8

MẪU CÔNG TRÌNH CAO TẦNG
Căn hộ 12 tầng: http://www.mediafire.com/?tmjwj40yrmi
Cao ốc 18 tầng: http://www.mediafire.com/?6f0ni1nl61zq6he
Cao ốc 29 tầng: http://www.mediafire.com/?bk0ycx1s2mtqg9m
Cao ốc 26 tầng: http://www.mediafire.com/?s0eb4jxbiop704d
Chung cư 5 tầng: http://www.mediafire.com/?b955imfvgr8l9hd

MẪU DỰ TOÁN
Bản vẽ+Dự toán (full): http://www.mediafire.com/?8zrj9ovy8lxvez6
Dự toán: http://www.mediafire.com/?8dqom5htkw8tcvn
Tiên lượng dự toán: http://www.mediafire.com/?wa64gbhw47ed2ch
Phương pháp đo bóc khối lượng dự toán: http://www.mediafire.com/?yyju6542j5k1pd7
Mẫu dự toán trường học: http://www.mediafire.com/?4v2xyq9t5dtmxyc
Mẫu dự toán tiếng Anh: http://www.mediafire.com/?wf19n8kpz80udk3
Mẫu dự toán tiếng Anh: http://www.mediafire.com/?2s4ntq3ss2r388o

TÀI LIỆU CHUYÊN NGHÀNH TIẾNG NGA (của Bác nqdongvn)
Sách kết cấu: http://www.mediafire.com/?x9im20ra1t3e2
Sách xây dựng: http://www.mediafire.com/?ghnbmv2bna5v2
Sách BTCT: http://www.mediafire.com/?tjkwtak8qdkdlrq
Sách BTCT: http://www.mediafire.com/?d4lg9nsf15jb6zy
Sách về kết cấu Metro: http://www.mediafire.com/?za2jqhwof3gbllb
Sách về kết cấu Metro: http://www.mediafire.com/?q75s97dhs9xu1nc
Phần mềm đọc định dạng DJVU: http://www.mediafire.com/?uh1q30b2v0my3h9

TÀI LIỆU CHUYÊN NGHÀNH TIẾNG ANH
Tính toán sân bay trực thăng: http://www.mediafire.com/?up7dlcgfd5n9pmj
Tính toán ống khói: http://www.mediafire.com/?qjm0ik71gmakt7h
Composite Construction: http://www.mediafire.com/?dylqlipn7tcxgkd
DESIGN OF WELDED STRUCTURES: http://www.mediafire.com/?d1cz7wlszcesv85
Steel Designers' Manual 6th Ed: http://www.mediafire.com/?9b4qvm5s4rkx2ew
Dynamic analysis sap2000 basics: http://www.mediafire.com/?zeiaz1ogthe6ohi
Unified Theory of Concrete Structures: http://www.mediafire.com/?y360hea7u2d2473
Design of Reinforced Concrete Structure- Volume 1-DR. Mashhour A. Ghoneim: http://www.mediafire.com/?rwf1ga03dh46djf
McKenzie - Examples in Structural Analysis: http://www.mediafire.com/?hbjvtjdjccds20x
Structural Analysis In Theory and Practice - Allan Williams: http://www.mediafire.com/?km9kaaxlkaiy9c2
Structural System for Tall Buildings: http://www.mediafire.com/?tkuurfnrf7f416j
Swimming Pools 4ed - Philip H Perkins_2: http://www.mediafire.com/?wyipb78odi6s3ah
PCI Design Handbook_Precast & Prestressed Concrete-7th: http://www.mediafire.com/?b1aex9goj912fl6

TÀI LIỆU CHUYÊN NGHÀNH TIẾNG VIỆT
Luận án của người Việt: http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=3401
Bê tông cốt thép nâng cao: http://www.mediafire.com/?1d7ivov2i16iajy
Một số phương pháp tính vách BTCT: http://www.mediafire.com/?qcp09r5rgacgpyg
Hoạch định tiến độ dự án: http://www.mediafire.com/?o4epe7doq4nwzgs
Móng cọc Vũ Công Ngữ: http://www.mediafire.com/?zwng24moqmh
Tính đài đơn 3 cọc: http://www.mediafire.com/?jzzawzkmm4k
Vấn đề cọc nhà cao tầng: http://www.mediafire.com/?gwaqnqgk5dt
Thuyết minh thi công Top-down: http://www.mediafire.com/?pbo4h7z4566v7nu
Công nghệ thi công Top-down: http://www.mediafire.com/?8jgq4h8h2a2rl16
Giảm chấn chất lỏng cầu Bãi Cháy: http://www.mediafire.com/?gg0fe8z9pfic67z
Kết cấu nhà cao tang Wolfgang Schueller: http://www.mediafire.com/?bgo9epgc6k2txnb
Ứng dụng phần mềm tính động đất: http://www.mediafire.com/?dtx6dt8oga4da8e
Tìm hiểu sự cố cọc khoan nhồi: http://www.mediafire.com/?s48wcrfa4cnuc34
Phương pháp cọc khoan nhồi DTH: http://www.mediafire.com/?14dp1te880bsaj1
Chương trình tính toán nội lực BTCT: http://www.mediafire.com/?nt03uq0pinso9it
Chuyên đề về cọc barret: http://www.mediafire.com/?uh6qg6y5m0dyehw
Quan hệ USBD nền khi chịu tải động đất: http://www.mediafire.com/?zep2ikx877k55e9
Tái chế BT và ứng dụng ở VN: http://www.mediafire.com/?2gbmy4za0m6891v
Móng bè trên nền cọc XMĐ: http://www.mediafire.com/?kve2my2olr1scey
Tổng hợp sức chịu tải của cọc: http://www.mediafire.com/?bwf3l26cn573x71
Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên: http://www.mediafire.com/?gi1scd6p2mfk927
Ứng xử khi kết cấu chịu động đất: http://www.mediafire.com/?p90rpef25tzh24y
Giá trị HSTL của HSN đối với sét yếu: http://www.mediafire.com/?x62wzw87zu595z5
Xây dựng phần mềm tính độ cứng sàn DUL: http://www.mediafire.com/?7g1b7dnum9tze1g
Thiết kế theo ứng suất cho phép: http://www.mediafire.com/?bpnvn1iz6qrlwqj
Công nghệ móng cầu Nhật Tân: http://www.mediafire.com/?lsbwddafd6g8fd4
Self Compacting Concrete.NCKH 08-09: http://www.mediafire.com/?1c9trp6habqhp60

GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG
Giáo trình BTCT: http://www.mediafire.com/?1lsgrskzbtcf3d9
Giáo trình KC thép: http://www.mediafire.com/?6jr6mxxv4cor226
Giáo trình An toàn lao động: http://www.mediafire.com/?ik28m21gbawzezs
Giáo trình Kỹ thuật thi công: http://www.mediafire.com/?jnb7ba24wf81qbq
Giáo trình Xử lý nước thải: http://www.mediafire.com/?u5c0u5e7mt6hbo4
Giáo trình cơ học đất: http://www.mediafire.com/?drlpkcfohog12cl
Giáo trình cơ học đất: http://www.mediafire.com/?bkbnm8mfejlwo0c
Giáo trình cơ học kết cấu: http://www.mediafire.com/?rhch171rjnnthrg
Giáo trình cơ học kết cấu: http://www.mediafire.com/?px73p7e56qy7vxt
Giáo trình sức bền vật liệu 2: http://www.mediafire.com/?k0qtr8n2s5svlkc
Giáo trình kết cấu xây dựng: http://www.mediafire.com/?622rgborbr6lnup
Kỹ thuật đường sắt: http://www.mediafire.com/?ob7nfgu906r85f9
Công trình bến cảng: http://www.mediafire.com/?h0p4k4it8y847fg
Kỹ thuật cầu đường: http://www.mediafire.com/?fv7hxdtrkwnlilm
Kỹ thuật thủy lợi: http://www.mediafire.com/?ox80cb6fdbpcgb9
Thi công các công trình thủy lợi: http://www.mediafire.com/?jgricxoyw3dof0z
Cấu tạo BTCT: http://www.mediafire.com/?2nendo555caz7tm
Thiết kế và thi công nền đất yếu: http://www.mediafire.com/?5q0a763rtzp4dta
Tính toán kết cấu thép: http://www.mediafire.com/?dlqjhbc9je9wauc

TÀI LIỆU SỬ DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG
Sử dụng phần mềm Tekla: http://www.mediafire.com/?9sh66ets0a7hm
Sử dụng phần mềm Revit+Robot: http://www.mediafire.com/?i1ibyz5ba4hwl
Sử dụng phần mềm Revit: http://www.mediafire.com/?af54dnydhz3yj
GIAO TRINH Revit Architecture: http://www.mediafire.com/?inynwhtmdny
Mastering Revit Structure 2009: http://www.mediafire.com/?tadmbdn3xoh
Sử dụng phần mềm 3D Max: http://www.mediafire.com/?vvur9a2vekgu8zv
Sử dụng phần mềm Etab Ver8.5: http://www.mediafire.com/?5ud3pkuavbjawc4
Sử dụng phần mềm Sap2000 Ver10: http://www.mediafire.com/?knnzgztjzhy
Sử dụng phần mềm Sap2000 Ver7.4: http://www.mediafire.com/?hccor8ubdr54ocl
Sử dụng phần mềm MS Project 2007: http://www.mediafire.com/?i2oyzmwzyut
Sử dụng phần mềm Photoshop CS Ver8.0: http://www.mediafire.com/?tzhmnm2lmzi
Sử dụng phần mềm Excel 2007: http://www.mediafire.com/?4dmkkh8qabeb9oj
Sử dụng phần mềm RDW Ver7: http://www.mediafire.com/?64giwk6q7g8uach
Sử dụng phần mềm SAFE ver8.1: http://www.mediafire.com/?l1xc3yzgrl41rnt
Handbook-SỔ TAY KỸ SƯ XÂY DỰNG
Building_Design_&_Construction_Handbook: http://www.mediafire.com/?riiv19e6wjoo2q6
Structural Steel Designers Handbook: http://www.mediafire.com/?sk1w9kn3qtv7x35
The Foundation Engineering Handbook: http://www.mediafire.com/?ufosod6nf8zvsoq
Handbook Geotechnical Engineering: http://www.mediafire.com/?wtotsp140j57q15
Post tension Concrete floor Handbook: http://www.mediafire.com/?3u8e4y73hbbee8z
Mechanical Engineers Handbook: http://www.mediafire.com/?drqqzbx6u85w3s9
Mechanical Engineers Data Handbook: http://www.mediafire.com/?xcsd12nacwnn5lu
Mechanical Engineering Handbook: http://www.mediafire.com/?1wnytv51tasgoih
MCGraw Hill-The Architect Portable Handbook: http://www.mediafire.com/?yo0z4as7qh22pcc
Metals Handbook Desk Edition: http://www.mediafire.com/?yu3z5pe1hs82im5
McGraw Hill-Piping Handbook: http://www.mediafire.com/?rkpd380llzpdppg
McGraw Hill-Foundation Engineering Handbook: http://www.mediafire.com/?rf6lw4awpnoe455
MCGraw Hill-Electrical engineer's portable handbook: http://www.mediafire.com/?m2gl4467z1z80gk
MCGraw Hill-Dimensioning and Tolerancing: http://www.mediafire.com/?cm3564syddek4r0
Mathematics-The Civil Engineering Handbook: http://www.mediafire.com/?x8z92nbx64i2xgc
HandBook of Structural SteelWork: http://www.mediafire.com/?2jrczt0sx26kjjb
Handbook of Structural Engineering: http://www.mediafire.com/?r18f6lbno2w81d5
Handbook of Soil Analysis: http://www.mediafire.com/?eebb0gb2n6irj8e
Handbook of Machine Foundations-Srinavaslu: http://www.mediafire.com/?7e932f55lf38tby
Handbook for building homes of earth: http://www.mediafire.com/?7l4iwlz9kv197v5
Fundamentals Handbook-Engineering Symbology: http://www.mediafire.com/?9or5cubl6ihp3tt
MCGraw Hill-Civil Engineering Formulas: http://www.mediafire.com/?c0i9p7d23037bqo
Architects Handbook: http://www.mediafire.com/?6wxqwk1cc3ev4o6

PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT XÂY DỰNG
- National Geographic Megastructer: Link folder sử dụng tool của Fshare
http://www.fshare.vn/folder/TSM3Y1TQ4T

- Discovery Channel - Build It Bigger: Link folder sử dụng tool của Fshare
http://www.fshare.vn/folder/T8TK5C271T

- National Geographic - MEGASTRUCTURES : EcoArk - Tòa nhà xanh nhất thế giới 720p HDTV x264 - VietSub
http://www.fshare.vn/file/TDAFFMJX7T/

- National Geographic - Megastructures: Extreme Railway (2012) CONVERT HDTV 720p x264-TASTETV
http://www.fshare.vn/file/ZOLN3FIV2E/

- National Geographic : Bí mật tượng Nhân Sư 720p HDTV x264 (VietSub)
http://www.fshare.vn/file/T22R19BFGT/

- National Geographic: Sơn Đoòng,Hang Động Lớn Nhất Thế Giới-The World's Biggest Cave

Link down: http://www.mediafire.com/?cjcr5xbv37x75
Sub Việt: http://www.mediafire.com/?ccptj5d7lonv7rc

- National Geographic - Megastructures Dubai Racecourse (2012) HDTV 720p x264-NGCHD
Link down: http://www.fshare.vn/file/6P5Z43IYWO/

- Siêu Thảm Họa Thiên Tai (Mega Disaster: Tsunami, Earthquake & Volcano (2006)
Link sử dụng tool của Fshare]
DISASTER VOLCANO:
http://www.fshare.vn/file/6RALN6QYIT/
http://www.fshare.vn/file/Y53STY4ZSR/
http://www.fshare.vn/file/BQHDGLIY2K/
http://www.fshare.vn/file/F0ULT937UF/
http://www.fshare.vn/file/50YZDO7VZJ/
http://www.fshare.vn/file/QSG1RJ51AN/
http://www.fshare.vn/file/VND3NIHO12/
http://www.fshare.vn/file/UU5T8UHPPR/
http://www.fshare.vn/file/VWWU6TC06C/
http://www.fshare.vn/file/44QO4DSONH/
http://www.fshare.vn/file/USKBK05G5U/
http://www.fshare.vn/file/BNVD0913OO/
http://www.fshare.vn/file/30INOXD5RR/
DISASTER EARTHQUAKER:
http://www.fshare.vn/file/ZFB0HU45R3/
http://www.fshare.vn/file/EXARMS2BNC/
http://www.fshare.vn/file/NC4ZL9BQ14/
http://www.fshare.vn/file/91X0XKR2EP/
http://www.fshare.vn/file/CJG1LEQBTA/
http://www.fshare.vn/file/M4FKX998EU/
http://www.fshare.vn/file/ZJMQY4BJK8/
http://www.fshare.vn/file/HKTPUKFCG2/
http://www.fshare.vn/file/909DI1FFI9/
http://www.fshare.vn/file/Y22596VKAJ/
http://www.fshare.vn/file/0CADJVVK5W/
http://www.fshare.vn/file/I49VOZHRW3/
http://www.fshare.vn/file/PVYYYOCN0B/
DISASTER TSUNAMIR:
http://www.fshare.vn/file/HLUAA1CVFE/
http://www.fshare.vn/file/BYX1LQDRLJ/
http://www.fshare.vn/file/CZND7YCBJ8/
http://www.fshare.vn/file/4B44KBZX5W/
http://www.fshare.vn/file/XYY1B9WVZ8/
http://www.fshare.vn/file/FZ8Z6R7LQZ/
http://www.fshare.vn/file/W0P95H7L6V/
http://www.fshare.vn/file/BBHQGS8JRQ/
http://www.fshare.vn/file/I32F56SVIV/
http://www.fshare.vn/file/J3O687IFGG/
http://www.fshare.vn/file/DD86IY4KR3/
http://www.fshare.vn/file/Y0BTMV6FV0/

XEM THÊM :

10 mẫu căn hộ một phòng ngủ đẹp, dễ ứng dụng cho vợ chồng trẻ

Cách bài trí mạch lạc, đơn giản nhưng đẹp mắt của 10 căn hộ một phòng ngủ dưới đây chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều ý tưởng để trang trí căn hộ của riêng mình.

mẫu căn họ một phòng ngủ
Căn hộ một phòng ngủ này không rộng rãi nhưng rất đầy đủ và tiện nghi. Dù lựa chọn phong cách hiện đại với tone màu gỗ - trắng chủ đạo nhưng gia chủ cũng không quên sử dụng gam màu cam cho khu bếp để biến nơi này thành điểm nhấn cho không gian. Đây là mẫu căn hộ khá an toàn cho cặp vợ chồng trẻ.

mẫu căn họ một phòng ngủ
Tuy khuôn nhà không vuông vức nhưng dạng căn hộ này lại rất lý tưởng cho những người muốn có không gian nghỉ ngơi tách bạch khỏi khu vực tiếp khách, nấu nướng. Ngoài ra, nội thất trong nhà cũng được bài trí rất đơn giản với màu sắc cơ bản. Đây là một bí kíp luôn đúng khi bố trí nhà nhỏ

mẫu căn họ một phòng ngủ
Cũng có hình dạng tương tự như mẫu căn hộ một phòng ngủ phía trên nhưng căn hộ này lại có thiết kế đơn giản và hiện đại hơn với cặp màu gỗ - trắng sạch sẽ. Đi cùng với đó là gam màu ghi của nội thất tạo nên những góc nhìn ấn tượng. 

mẫu căn họ một phòng ngủ
Căn hộ một phòng ngủ này lại được thiết kế dạng mở với các không gian chức năng nằm trong cùng một căn phòng nhưng vẫn có sự tách bạch nhờ cách bài trí nội thất. Cách thiết kế thông minh cùng màu sắc nhã nhẵn khiến căn hộ này trở nên rất hút mắt.

mẫu căn họ một phòng ngủ
Với căn hộ một phòng ngủ dạng chữ I, chủ nhân đã bài trí các không gian một cách tuần tự, trong đó 2 không gian chính là phòng ngủ và phòng khách được ưu tiên tiếp cận với mặt thoáng. Dạng căn hộ này có nhược điểm là chiều ngang hẹp, bởi vậy chủ nhân của nó đã khéo léo sử dụng màu trắng để tạo cảm giác rộng rãi hơn cho không gian.

mẫu căn họ một phòng ngủ
Cách thiết kế của căn hộ nhỏ này tuy đơn giản nhưng rất đáng học tập với các không gian rành mạch, xinh xắn. Ngoài lựa chọn màu sắc đơn giản, sáng sủa thì cách lựa chọn nội thất nhỏ xinh, hiện đại cũng được xem là giải pháp đáng kể để không gian căn hộ được gọn gàng.

mẫu căn họ một phòng ngủ
Hạn chế nội thất, nội thất nhỏ gọn và sử dụng công thức nhiều không gian sử dụng chung một căn phòng là 3 điểm cộng giúp cho căn hộ một phòng ngủ trông gọn gàng mà vẫn tiện nghi.

mẫu căn họ một phòng ngủ
Thay vì dành nhiều không gian cho phòng ngủ, chủ nhân thích một phòng khách rộng cho nhu cầu giải trí và tiếp đãi bạn bạn. Tuy nhiên việc chia sẻ một phần không gian phòng khách cho bếp và phòng ăn cũng là rất cần thiết để căn hộ thêm tiện dụng.

mẫu căn họ một phòng ngủ
Trong căn hộ này phòng ngủ và phòng khách được đưa về một bên trong khu đó phía còn lại là không gian phòng tắm, bếp nấu, phòng thay đồ. Đây là cách bài trí căn hộ rất mạch lạc, phù hợp cho những người thích sự rõ ràng, ngăn nắp.

mẫu căn họ một phòng ngủ
Ở căn hộ này, bạn dễ dàng nhìn thấy sự mạnh mẽ và nam tính toát ra từ màu sắc, cách chọn nội thất cho đến cách bài trí không gian. Trừ không gian bếp - ăn phải chia sẻ với phòng khách, tất cả các không gian còn lại đều có nhiệm vụ riêng với lối bài trí đơn giản, dễ tiếp cận. Đây là lẽ là mẫu căn hộ lý tưởng mà các chàng trai độc thân nên tham khảo. Thậm chí khi bắt đầu cuộc sống lứa đôi thì căn hộ thế này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo chức năng sinh hoạt.


Tags : máy hàn , máy bắt vít , máy chà nhámNguồn : 
www.tools.vn

CÔNG TY TNHH TOOLS
  
  Phòng 3S2, 33-35 Phan Huy Ích, P15, Q.Tân Bình
  
  Điện thoại: 08 6268 1065
  
  Fax:          08 6268 1067
  Giấy ĐKKD số:  0313784722 tại TP HCM

Share:

0 nhận xét